VEGA, forsat

VEGA-test, forsat

Et VEGA-test-apparat er en videreudvikling af elektroakupunkturen. Apparatet er i EU godkendt som et medicinsk produkt på linje med f.eks. ultralydsskannere. VEGA-testeren måler de elektriske impulser og informationsstrømme, der konstant foregår i kroppen. Dermed anvender VEGA-testeren dele af samme principper som f.eks. ved elektrokardiogrammer (EKG). Måleresultaterne kan fortælle meget mere end klassiske blodprøver, urinprøver og afføringsprøver.


 

Mere effektiv behandling

I jagten på et sundere liv støder flere og flere mennesker ind i den traditionelle medicins grænser. Langt over 70 % af alle patienter lider af sygdomme, hvor der ikke umiddelbart foreligger noget klinisk-diagnostisk resultat. Sådanne lidelser, hvor man ikke kender årsagen, kan være særdeles svære at behandle.                                                                                                               

Symptomerne på en funktionel forstyrrelse af organismen kan være en længere periode med ubehag eller en sygdomsfornemmelse, der ikke er let at forklare. Kroniske sygdomme, allergier, søvnforstyrrelser, smerter, hududslæt eller svampesygdomme kan hver især have mange forskellige årsager. VEGA-testen er rettet mod at kunne finde de præcise årsager til hvert enkelt problem og hver lidelse. Kun herved kan sygdommene og lidelserne behandles så effektivt, at de ikke senere dukker op igen.

Forebyggelse af kommende sygdomme

VEGA-testen viser sundhedstilstanden i hver enkelt del af kroppen. Hvert organ, kredsløbet og immunforsvaret. Derudover kan testen vise status for hver af kroppens meridianer og hvert chakra. Kendskabet til selv mindre ubalancer i kroppen gør det muligt at forebygge kommende sygdomme. Det kan være ved egentlig behandling eller ved indtagelse af kosttilskud.

Vitamin- og mineral-status

VEGA-testen viser hvilke vitaminer, mineraler og andre kosttilskud, du har brug for. Det betyder, at du kan nøjes med at spise de kosttilskud, din krop har brug for.

Allergi- og fødevareintolerancer

VEGA-testen viser, om kroppen er allergisk eller reagerer ved intolerance over for fødevarer eller stoffer i naturen (f.eks. høfeber).

Parasit- og svampeangreb

Både parasit- og svampeangreb i kroppen kan give mange forskellige sygdomme og lidelser. Ofte kan det være vanskeligt at vurdere, om kroppen er angrebet på denne måde. VEGA-testen kan give svaret.

Forgiftninger

VEGA-testen kan afsløre, om kroppen er forgiftet. Der kan være tale om forgiftninger af f.eks. tungmetaller eller medicin, men også af tandfyldninger. Hver forgiftning kan give mange forskellige symptomer.

Energi-screening

VEGA-testen vurderer kroppens regulation, generelle energisituation, mulige sygdomsfoci og stressområder. Det Biologiske Index er et udtryk for kroppens sundhed. Det Biologiske Index ændrer sig (forbedres) under vejs i behandlingen. Man kan dermed følge med i behandlingens resultater.

Præparat-test

VEGA-testen kan støtte beslutningen om, hvilke præparater, der vil være de mest effektive i en individuel tilrettelagt behandling.

Hvordan foregår Vega-testen

VEGA-testen varer ca. 1 time. Testen foregår ved at måle hudmodstanden på bestemte punkter i hånden. Testen er fuldstændig smertefri og bivirkningsfri. Under vejs i testen vil du kunne følge med i resultaterne.

VEGA-test og irisanalyse

VEGA-testen og irisanalysen supplerer hinanden i bestemmelsen af, hvordan det enkelte menneske skal behandles. Tilsammen udgør de to diagnoseværktøjer et suverænt redskab til fastlæggelse af de præcise årsager til sygdomme og lidelser. Det kan ikke understreges nok 


Kun ved at kende den præcise årsag til sygdommen kan den behandles korrekt og effektivt. At behandle uden at kende sygdommens årsag er at behandle i blinde. Det vil afspejles i resultaterne.